Servizos de consultoría, soporte, mantemento, sistemas, redes, seguridade en PEME's e centros educativos.

 • Soporte a usuarios: resolución de incidencias, soporte técnico, atención a usuarios.
 • Redes: diseño, implementación, desenrolo e despliegue de redes e todo o relacionado: switching, routers, fibra óptica, transceivers, cableado, etc. Máis información.
 • Seguridade e optimización: Implementación de proxys con filtraxe de contidos non desexados á medida do cliente, aceleración e cacheo web con aforro de ancho de banda, seguridade perimetral, cortalumes, detección de intrusións, etc. Máis información.
 • Sistemas e servidores: Implantación de servidores físicos (bare-metal) e sistemas virtualizados e paravirtualizados. Aforro de costes con máquinas virtualizadas sobre un só servidor físico. Máis información.
 • Software Libre: Traballo constante con solucións basadas en software libre, provendo flexibilidade, aforro de costes ó non existir a figura do pago por licencia, seguridade, actualizacións permanentes e liberdade de uso para a comunidade. Máis información.
 • Recuperación de equipos informáticos obsoletos: especialmente en entornos educativos, recuperación de equipamento obsoleto, aproveitando a potencia de un só sistema actualizado, e dando nova utilidade a equipos que pola súa idade e características,  que doutro xeito serían descartados. Mais información.
 • Redes WIFI profesionais: con equipamento basado en software libre. Despliegue de redes WIFI con portais cautivos o que permiten unha validación contra un servidor só a usuarios autorizados e cada un co seu contrasinal independente, o que da maior seguridade que o clásico cifrado por contrasinal única que na práctica, termina sendo coñecido por usuarios alleos á rede. Máis información.
 • Soporte remoto de equipos e sistemas.
 • Sistema de control de follas impresas nas impresoras por usuario. Sacando estadísticas e controlando canto e quén imprime na empresa ou organización. Máis información,
 • Mantemento hardware e software: reparacións, ampliacións, instalación e actualización de calquer tipo de sistema operativo. Eliminación de malware, virus. Optimización de sistemas. Mantemento de PC's, sistemas de impresión, portátiles, etc. Optimización de sistemas operativos para mellora de rendemento. Máis información.
 • Servizos de copia de seguridade local, automática ou remota. En caso de copias remotas, a copia se cifra en orixe e se copia xa cifrada polo que en ningún momento se pode acceder ó seu contido sin coñecer o contrasinal. Máis información.
 • Especialidade en software libre para entornos educativos e material multimedia relacionado: sistemas de control de aulas (o profesor controla todos os equipos do aula ó seu cargo dende o seu PC), software de conversación para clases de idiomas, proxectores e configuración de pizarras interactivas tanto baixo software propietario como en software libre.
 • Sistemas automatizados de inventariado informático: Implantación de sistemas de inventariado que permiten de xeito automático coñecer o número de equipos, as súas características técnicas, o software instalado, todo baixo unha única base de datos de manexo sinxelo.
 • Monitorización de redes e sistemas: Solucións basadas en software libre para monitorización de recursos dunha rede, equipamento ou servidor en tempo real.
 • Implantación de servidores empresariales para PEME: con todo o que precisa unha empresa para desenvolver a súa actividade de xeito moderno: cortalumes, correo, proxy-caching web, VPN, antivirus perimetral, servidor de dominio empresarial, carpetas compartidas, discos RAID, etc. Máxima flexibilidade.
 • Implantación de sistemas de streaming de audio basados en software libre.
 • Sistemas de almacenamento NAS y SAN basados en software libre.
 • Software de xestión ERP como servizo. Non hai pago por licencia. Non precisa instalación, seguridade e backups garantidos. Chave en man, o usuario só se ten que preocupar de utilizalo no seu día a día.
 • Sistemas de videovixilancia basados en software libre.
 • Recuperación de datos borrados ou discos con problemas. No caso de ser posible e factible a súa recuperación, dispoñemos de ferramentas para poder facelo de xeito eficiente.
 • Etc...